5 เหตุผลในการเลือกใช้ท่อลมผ้าของ อีแอลอี

5 เหตุผลในการเลือกใช้ระบบการส่งผ่านอากาศของท่อลมแอร์ผ้าของ บริษัท อีแอลอีอินเตอร์เทรด จำกัด

1. คุณภาพสูงในต้นทุนที่ต่ำกว่า
รับประกันด้านคุณภาพและราคา
2. ระบบ Micro perforation 
ด้วยเทคนิคการใช้ Micro perforation ทำให้กระจายลมได้อย่างละเอียดตามต้องการ และได้คุณภาพสูง
3. การตอบสนองที่รวดเร็ว 
เราใช้มาตรฐานในการออกแบบ ISO 9001 ดังนั้นการตอบสนองต่อลูกค้าอย่างรวดเร็วในขั้นตอนการเสนอราคาจนถึงการส่งมอบสินค้า
4. โมโนฟิลาเมนต์
ผ้าของเราเป็นชนิดโมโนฟิลาเมนต์วึ่งจะทำให้ฝุ่นมิสามารถติดบนเนื้อผ้าได้ง่าย ซึ่งจะส่งผลทำให้เราลดจำนวนความถี่ในการทำความสะอาดลงด้วยเช่นกัน
อีกทั้งยังทำให้การกระจายลมเป็นไปได้โดยสะดวกตามที่ต้องการ
5. โปรแกรมการคำนวนการกระจายลม
ด้วยโปรแกรมการคำนวนการกระจายลมที่ถูกต้องแม่นยำ ทำให้การออกแบบการกระจายลมทำได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด