ติดต่อเรา


บริษัท อีแอลอี อินเตอร์เทรด จำกัด

180, 182 ซอยสุขุมวิท95/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย

ติดต่อ: คุณดุรงค์ฤทธิ์ ชินสุวพลา

โทรศัพท์ : (66 2) 740 3685-7
แฟกซ์ : (66 2) 740 3688
มือถือ : (66 89) 810 4965
อีเมล์ : durongrit@eleintertrade.com or
info@eleintertrade.com
เว็บไซต์ : www.eleintertrade.com